Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán sẽ được thỏa thuận theo từng đơn hàng, chúng tôi có hỗ trợ các phương thức thanh toán như sau:

1. Chuyển khoản ngân hàng:

Quý khách vui lòng ghi rõ tên khách hàng hoặc công ty khi chuyển khoản và thanh toán cho chúng tôi trước ngày giao hàng.

2. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt

Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt cho chúng tôi ngay sau khi nhận và kiểm tra hàng.